Jakie prawa przysługują Ci po kolizji drogowej?

przez admin

Po kolizji drogowej, nie tylko borykamy się z natychmiastowymi konsekwencjami, takimi jak uszkodzenia pojazdu czy urazy ciała. Często pojawia się także wiele pytań dotyczących naszych praw i możliwości dochodzenia roszczeń. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, jakie prawa przysługują Ci po kolizji drogowej, jakie kroki powinieneś podjąć, a także jak uniknąć typowych błędów, które mogą utrudnić Ci dochodzenie odszkodowania.

Twoje prawa po kolizji drogowej

Prawo do informacji o sprawcy wypadku i jego ubezpieczeniu

Po kolizji drogowej, masz prawo do uzyskania informacji o sprawcy kolizji i jego ubezpieczeniu. To oznacza, że sprawca jest zobowiązany do udostępnienia Ci danych, takich jak:

 • imię i nazwisko, 
 • numer rejestracyjny pojazdu, a
 •  także nazwę i numer polisy ubezpieczeniowej.

Te informacje są niezbędne do prawidłowego zgłoszenia incydentu do ubezpieczyciela, co jest pierwszym krokiem w procesie dochodzenia roszczeń po wypadku. Pamiętaj, że masz także prawo zgłosić sprawę na policję, zwłaszcza jeśli druga strona odmawia udostępnienia tych informacji.

Prawo do odszkodowania za straty majątkowe oraz pokrycie kosztów leczenia

Kolejnym prawem, które przysługuje Ci po kolizji drogowej, jest prawo do odszkodowania za straty majątkowe oraz pokrycie kosztów leczenia. Oznacza to, że możesz ubiegać się o zwrot kosztów naprawy lub zastąpienia uszkodzonego pojazdu oraz wszelkich innych kosztów związanych z kolizją, takich jak wynajem samochodów zastępczych.

Ponadto, jeśli w wyniku kolizji doznałeś urazów, masz prawo do odszkodowania za koszty leczenia, rehabilitacji oraz za utracone zyski, jeśli nie byłeś w stanie pracować. Pamiętaj, że aby dochodzić tych praw, musisz zgromadzić odpowiednią dokumentację, taką jak:

 • faktury, 
 • rachunki za leczenie, 
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca urazy, a
 •  także dowody na utracone dochody.

Prawo do samochodu zastępczego

Po kolizji drogowej, masz również prawo do uzyskania samochodu zastępczego na czas naprawy Twojego pojazdu lub do czasu zakupu nowego, jeśli Twój samochód został całkowicie zniszczony. To prawo stanowi element odszkodowania za straty majątkowe i jest zasługą dla osób, które muszą poruszać się swoim samochodem, na przykład do pracy czy szkoły.

Warto pamiętać, że samochód zastępczy powinien być klasy zbliżonej do Twojego uszkodzonego pojazdu. Wszelkie koszty związane z wypożyczeniem samochodu zastępczego, takie jak opłata za wynajem czy paliwo, mogą być potem uwzględnione w odszkodowaniu, które otrzymasz od ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

Prawo do holowania uszkodzonego pojazdu

Po kolizji drogowej masz także prawo do holowania uszkodzonego pojazdu. W sytuacji, gdy Twoje auto nie jest w stanie kontynuować jazdy, możesz zlecić jego transport do najbliższego warsztatu lub miejsca Twojego wyboru. Koszty związane z holowaniem powinny zostać pokryte przez ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

Warto jednak pamiętać, że aby otrzymać zwrot tych kosztów, musisz zachować wszystkie rachunki i dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na holowanie auta.

Jak dochodzić swoich praw?

Postępowanie na miejscu wypadku

Na miejscu wypadku najważniejsze jest zachowanie spokoju i właściwe postępowanie. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy ktokolwiek potrzebuje pomocy medycznej i w razie potrzeby wezwać pogotowie. Następnie, jeżeli to bezpieczne, zabezpiecz miejsce kolizji, aby uniknąć dalszych wypadków – na przykład przez ustawienie trójkąta ostrzegawczego.

W przypadku kolizji drogowej powinieneś sporządzić oświadczenie o zdarzeniu drogowym, które jest niezbędne do zgłoszenia szkody. Dokument ten powinien zawierać informacje na temat okoliczności zdarzenia, dane uczestników oraz świadków. Pamiętaj, żeby precyzyjnie opisać sytuację i nie podpisywać oświadczenia, które nie zgadza się z Twoją wersją zdarzeń.

Dodatkowo, warto zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia, uszkodzeń pojazdu oraz wszelkich innych dowodów, które mogą być potem użyte w procesie dochodzenia odszkodowania. Wszystkie te działania umożliwią Ci skuteczne dochodzenie swoich praw po kolizji drogowej.

Kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym

Następnym ważnym krokiem po kolizji drogowej jest kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy wypadku. Zgłoszenie szkody powinno nastąpić jak najszybciej po zdarzeniu. W zgłoszeniu powinny znaleźć się wszystkie istotne informacje dotyczące kolizji, w tym:

 • okoliczności zdarzenia, 
 • dane sprawcy, 
 • opis uszkodzeń pojazdu 
 • i ewentualnych urazów. 

Do zgłoszenia warto dołączyć dokumenty potwierdzające szkodę, takie jak oświadczenie o zdarzeniu drogowym, zdjęcia uszkodzeń czy faktury za naprawę pojazdu.

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wyboru warsztatu naprawczego, a ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma obowiązek pokryć koszty naprawy. Jeżeli zaś masz problem z uzyskaniem odszkodowania, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego rzecznika praw konsumenta lub adwokata.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika?

Korzystanie z pomocy prawnika może być kluczowe w wielu sytuacjach po kolizji drogowej. Warto skorzystać z usług profesjonalisty, jeśli czujesz się zagubiony w procedurach prawnych, masz problemy z uzyskaniem informacji od ubezpieczyciela, lub gdy twoje roszczenia są nieuzasadnienie odrzucane.

Ponadto, wsparcie prawne jest niezbędne, jeśli doznałeś poważnych obrażeń ciała w wyniku wypadku, które miały wpływ na twoje życie osobiste lub zawodowe. Prawnik może pomóc w prawidłowym oszacowaniu wartości twojego roszczenia, a także może reprezentować cię w sądzie, jeśli konieczne będzie wytoczenie sprawy przeciwko ubezpieczycielowi. Pamiętaj, że skomplikowane sprawy wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które prawo ubezpieczeń jest w stanie zapewnić.

You may also like

Napisz komentarz